Transformati m 2 in m 3 beton

Toate lucrările de betonare necesită mai întâi determinarea cantității de beton necesară.

Dacă trebuie să turnați o placă de beton sau o șapă de mortar, va trebui inevitabil să transformați m 2 în m 3 pentru a calcula volumul de beton necesar.

Iată cum.

CÂTEVA MEMENTOURI

Metroul pătrat

Metroul pătrat (simbol m 2 ) este o unitate de măsură a ariei . Reprezintă, de exemplu, suprafața ocupată de un pătrat cu latura de un metru.

Suprafața unei plăci este exprimată în metri pătrați.

Metroul cub

Metroul cub (simbol: m 3 ) este o unitate de măsură pentru volum . Reprezintă, de exemplu, volumul ocupat de un cub cu muchia de un metru.

Mai mult, 1 m 3 este echivalent cu 1000 litri (1 m 3 = 1000 L).

Cantitatea de beton se exprimă în general în metri cubi (m 3 ).